Sunday, March 17, 2013

Konsep hidup Islam

Untuk mengaku bahawa diri kita Islam, pertama sekali kita harus menerima hakikat bahawa kita ini dijadikan oleh Allah swt: Dia-lah yang mencipta kita seperti adanya hari ini, meletakkan kita di atas muka bumi ini, dibekali dengan otak yang mampu berfikir dan meneroka sumber-sumber bumi yang disediakan-Nya.
Dengan pengakuan ini Islam menghendaki manusia agar sedar tentang dirinya: jika kita dijadikan-Nya bererti bahawa kita adalah kepunyaan-Nya. Dan, dengan kemampuannya berfikir itu manusia mampu mengumpul harta, maka kita harus mengakui juga bahawa segala harta dan kepunyaan kita juga hakikatnya adalah kepunyaan-Nya juga. Jadi, diri kita dan harta kekayaan kita bukanlah kepunyaan kita secara mutlak, tetapi hakikatnya adalah kepunyaan Allah swt.
Setelah kita menerima dua hal yang tersebut ini dengan sebulat hati kita, maka kita boleh mengaku bahawa kita adalah seorang Islam. Jika tidak, kita tidak boleh mengaku bahawa kita Islam. 

Worldview hidup Islam


Worldview tentang dunia adalah caranya seseorang melihat dan menjelaskan tentang dunia dan bumi tempat tinggal manusia; worldview ini bukan sahaja melibatkan cara kita berfikir tetapi akan menentukan juga perilaku dan tindakan kita, dan sekaligus akan menentukan kualiti hidup.

Untuk memutuskan bagaimanakah caranya kita hendak hidup di atas muka bumi ini, dan cara manakah yang hendak kita ikuti, kita harus faham benar-benar konsep dari mana kita datang, dan ke mana pula kita akan pergi selepas ini. Setelah itu baru kita sedar apa yang harus kita lakukan sepanjang hidup.
Worldview tentang dunia adalah caranya seseorang melihat dan menjelaskan tentang dunia dan bumi tempat tinggal manusia; worldview ini bukan sahaja melibatkan cara kita berfikir tetapi akan menentukan juga perilaku dan tindakan kita, dan sekaligus akan menentukan kualiti hidup.

Untuk memutuskan bagaimanakah caranya kita hendak hidup di atas muka bumi ini, dan cara manakah yang hendak kita ikuti, kita harus faham benar-benar konsep dari mana kita datang, dan ke mana pula kita akan pergi selepas ini. Setelah itu baru kita sedar apa yang harus kita lakukan sepanjang hidup.
Buat permulaan untuk melihat worldview hidup Islam sila ke sini.

No comments:

Post a Comment