Wednesday, October 9, 2013

Maksud ikhlas dalam amalan

Syarat utama untuk beribadah ialah ikhlas
Ikhlas selalunya diberi pengertian kerana Allah. Namun frasa kata ini tidak pernah dijelaskan konsepnya. Jadi bagaimanakah anda hendak menjelaskan konsep kerana Allah itu.
Pertama, kita harus jelas konsep ibadah. Ibadah tidak terhad kepada aktiviti berkaitan sembahyang, zakat, puasa dan haji sahaja. Aktiviti harian juga boleh menjadi ibadah jika cukup syarat-syaratnya. Yang paling paling penting ialah ikhlas iaitu kerana Allah.
Frasa kata kerana Allah itu maksudnya ialah kerana perintah atau larangan Allah. Melakukan aktiviti kerana mematuhi perintah Allah, atau meninggalkan larangan Allah itulah diringkaskan sebagai kerana Allah. Jadi apa jua aktiviti harian yang kita lakukan atas dasar ini adalah dikatakan kerana Allah, dan akan menjadi ibadah jika cukup syarat-syaratnya. 

Jadi untuk menjadikan sebarang aktiviti harian dalam kehidupan kita yang kita jalankan atau tinggalkan harus kita ketahui hukumnya sama ada wajib, sunat, harus, makruh atau haram, ianya sama ada dalam bentuk ayat-ayat al-Quran atau hadis Rasulullah saw.
Pun begitu, kita harus memenuhi empat lagi syarat. Penjelasannya terdapat dalam buku Konsep Ibadah & Amal Soleh. (klik)
Saiz A5 129 muka surat Sem. RM12, Sab/Swk RM14 Biaya pos RM2 

No comments:

Post a Comment