Saturday, December 26, 2015

Konsep hidup Islam


Konsep hidup Islam bertitik tolak dari kenyataan bahawa alam semesta ini dan segala isinya adalah hasil ciptaan Sang Pencipta, dan manusia adalah sebahagian daripadanya yang ditempatkan di bumi ini sebagai tempat tinggal yang sementara. Disebut sementara kerana dari bumi ini manusia akan menuju ke suatu alam lain iaitu alam akhirat selepas kematiannya.
Setiap manusia dikurniakan dengan rasa moral iaitu nilai-nilai bina-dalam, yang dengannya manusia boleh mengenali yang mana baik dan cantik seperti bercakap benar, menunaikan janji dan bersyukur, dan yang mana tidak baik dan buruk laku seperti menipu, membohong, angkuh dan sebagainya.
Manusia juga dibekali dengan ikhtiar iaitu kebebasan kehendak dan memilih, dibekali otak yang mampu berfikir membolehkan manusia mempunyai kekuasaan untuk meneroka sumber-sumber bumi dan menggunakannya untuk apa-apa sahaja yang disukainya. Atas sifat-sifat unik makhluk yang satu inilah maka manusia dilantik menjadi khalifah Tuhan di bumi.

Biarpun manusia diberi kuasa otonomi memilih, namun Allah swt telah mengingatkan bahawa dirinya adalah hamba Allah, tuan manusia ialah Allah swt, kerana itu manusia harus mengakui bahawa hanya Dia-lah Yang Maha Tinggi, Dia-lah satu-satunya Penguasa dan Tuhan; seluruh alam semesta dan semua makhluk di dalamnya termasuk manusia wajib tunduk patuh hanya kepada Tuhan Allah semata-mata.
Tuduk patuh bererti manusia harus taat kepada segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya: perintahnya bukan terhad kepada melakukan ibadah-ibadah khusus sahaja tetapi mencakupi keseluruhan aktiviti hidup, begitu juga dengan larangan-larangan-nya. Pendek kata manusia harus menjalani hidup di dunia ini mengikut ketentuan-Nya. Justeru, manusia tidak harus berfikir bahawa dirinya mempunyai kebebasan sepenuhnya, jika ada manusia yang berfikir seperti itu, mereka akan menjadi besar diri dan sombong, tidak bersyukur, melupakan dari mana asal dirinya, udara untuknya bernafas, makanan yang memberinya tenaga, mata dan telinga yang digunakan untuk mencapai hajat dan keperluannya.
Malah harus tahu bahawa bumi ini adalah satu-satunya tempat tinggalnya yang sementara, dan apabila sampai masanya akan kembali kepada Tuhannya untuk diadili sesuai dengan caranya menggunakan tempoh masa hidupnya di bumi. Jadi manusia harus sentiasa sedar bahawa jalan hidupnya harus yang dapat memenuhi kehendak Penciptanya, jalan yang menuju ke syurga, bukan neraka.
Di samping itu manusia diingatkan sesiapa yang mengikuti jalan-Nya walaupun diberi kebebasan memilih, akan berjaya dalam hidupnya di dunia mahupun di akhirat: di dunia akan memperoleh suatu penghidupan yang aman damai, dan di akhirat kelak akan memperoleh syurga Jannah, iaitu satu lagi tempat tinggal yang bahagia dan aman damai yang lebih kekal. Tetapi jika memilih jalan yang yang lain hidupnya akan menjadi fasiq dan kecewa di dunia, dan di akhirat kelak akan menemui nasib yang lebih derita dan sengsara daripada dunia iaitu balasan neraka jahanam.
Pada masa yang sama manusia diingatkan supaya tidak menyengutukan Allah swt dengan makhluk-makhluk manusia, benda-benda yang tidak hidup, makhluk-makhluk khayalan, menjadikan benda-benda seperti itu sebagai tuhan atau dewa-dewa.
Disebut manusia di sini bermaksud semua manusia sama ada yang Muslim atau yang non-Muslim, tidak kira di mana tempat tinggalnya di bumi ini mahupun planet mana sekalipun. Misalnya, mana-mana manusia yang berjaya menjejakkan kaki di bulan atau planet-planet mana sekalipun haus mempunyai worldview yang inilah. 
Untuk mendapat tempat di syurga, kehidupan kita harus berlandaskan kepada worldview ini. Kerana inilah jalan kehidupan yang akan mendapat rahmat Allah swt. Ingatlah bahawa kita masuk syurga dengan rahmat Allah bukan dengan pahala-pahala yang kita kumpul itu. Wallahu a'lam. 

Saturday, December 19, 2015

Hakikat ibadah sembahyang


Hakikatnya, ibadah sembahyang kita bukan setakat untuk mendirikan zatnya sahaja, dalam bentuk menjalin hubungan antara manusia dengan Tuhan-nya sahaja tetapi adalah lebih daripada itu kerana sembahyang adalah rukun Islam.
Rukun bererti asas, dasar atau tonggak, manakala Islam itu bererti jalan hidup atau way of life. Apabila ianya jalan hidup, di sana tidak dapat tidak adalah termasuk proses komunikasi antara seorang dengan yang lain. Dengan kata lain ada hubungan sesama manusia.
Justeru, zat sembahyang kita juga tidak terbatas setakat menunaikan rukun-rukun yang tiga belas itu sahaja tetapi harus yang dapat membina tali hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Abul Hassan Ali Nadwi dalam bukunya menyebut,The true meaning of salah, its real worth and significance can be appreciated only when there is an adequate awarness of the nature of the relationship betweet God and man.’ 
Ini menggambarkan tentang konsep sembah-yang yang sebenarnya iaitu bukan setakat menegakkan zatnya sahaja, tetapi yang dapat membina tali hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Ini serasi pula dengan kenyataan Prof. Dato’ Dr. Haron Din pula menyebut, ‘Ibadat merupakan pelan induk yang mengikat antara hamba dengan Tuhan.’  Ibadat di sini ialah sembahyang. Ini disebut juga oleh ayat 14 surah Toha.
Ayat ini menggambarkan tujuan sembahyang itu sendiri, iaitu untuk mengingati-Nya. Memanglah berdirinya kita di tempat sembahyang itu tanda kita mengingati Allah swt. Namun disebutkan di sini adalah kerana ditakuti ada orang yang sembahyang tetapi tidak sedar atau separuh sedar apa yang sedang dilakukannya lantaran ibadah ini sudah menjadi rutin harian, boleh berlaku secara otomatik. 
Selain untuk mengingati Allah swt, sembahyang juga bertujuan untuk, seperti yang disebut oleh Prof Haron Din,Ibadat adalah antara nilai Islam yang penting sekali kerana ia memain-kan peranan yang berkesan untuk membina keperibadian dan memajukan masyarakat.’ 
Mengikut Kamus Dewan, peribadi diberi makna sifat-sifat (kelakuan, sikap, dan lain-lain) seseorang yang sudah sebati dengan dirinya sendiri untuk merupakan wataknya, manakala keperibadian adalah bermaksud perihal peribadi, sifat (watak, ciri-ciri, dsb) yang khusus terdapat pada seseorang. Pengertian ini menggambarkan bahawa sembahyang kita juga bertujuan untuk membina watak manusia
Antara lain lagi tujuan sembahyang kita ialah seperti yang biasa kita dengar iaitu yang disebut oleh ayat 45 surah al-Ankabut, ‘Dirikanlah sembahyang. Sesungguhnya sembahyang mencegah (perbuatan) keji dan mungkar.’ 
Hakikatnya sembahyang kita bukanlah suatu amalan yang hanya setakat mendirikan zatnya sahaja tetapi ada mesej yang hendak dicapai. Petikan-petikan di atas tadi adalah antaranya, iaitu untuk membina tali hubungan antara manusia dengan Tuhannya, membina keperibadian, dan menjauhkan perbuatan keji dan mungkar. 
Inilah caranya untuk mendapat rahmat Allah dari ibadah sembahyang kita. Jika tidak dilaksanakan mungkin sembahyang kita ditolak pula, atau disebut dalam hadis yang lalu iaitu sembahyang sahaja belum cukup.
Insya Allah hal ini akan diperjelaskan lagi kemudian jika dipanjangkan umur dan diizinkan-Nya.