Wednesday, September 30, 2015

Pembesar suara di P.Pinang hanya untuk azan iqamat wajar

Kadang orang terlupa meletakkan antara yang lebih baik daripada yang baik. Misalnya memperdengarkan bacaa al-Quran pada waktu sebelum subuh bukanlah suatu tuntutan,  jadi jika dilakukan sehingga menimbulkan gangguan boleh dilihat sebagai tidak wajar. Jadi keputusan kerajaan Pulau Pinang melarang aktiviti memperdengarkan bacaan yang dimaksudkan itu adalah wajar. Berita yang berkaitan baca di Batu vs Kayu: Pembesar suara di P.Pinang hanya untuk azan iqamat 


No comments:

Post a Comment