Tuesday, May 31, 2016

Ibadah puasa yang mendapat rahmat AllahProf. Dr. Yusuf al-Qaradhawi menulis dalam bukunya,
‘Semua orang sependapat bahawa hukum-hukum syariat secara menyeluruh memiliki alasan, dan juga terdapat tujuan tertentu yang ada di sebalik bentuk lahiriah hukum syariat yang harus dilaksanakan itu.’  (Terjemahan Fiqh Keutamaan, 47)
Semua orang yang dimaksudkannya ialah para ulama; mereka sependapat bahawa syariat yang diwajibkan ke atas kita itu ada tujuannya. Beliau menambah,
‘Allah yang Maha Bijaksana tidak akan membuat syariat agama tanpa tujuan, sebagaimana Dia tidak akan menciptakan sesuatu yang batil.’ (Terjemahan Fiqh Keutamaan, 48)
Kerana itu beliau melontarkan pandangan,
 ‘Antara kefahaman terbaik kita terhadap ajaran agama Allah ialah apabila kita mengetahui tentang tujuan pemberian beban kewajipan yang mesti kita lakukan.’ (Terjemahan Fiqh Keutamaan, 48)
Kita maklum bahawa ibadah-ibadah yang diwajibkan kita menunaikannya ialah sembahyang, zakat, puasa dan haji, jadi frasa kata beban kewajipan yang mesti kita lakukan di sini adalah merujuk kepada ibadah-ibadah ini, jadi harus kita fahami benar-benar bahawa pada lahirnya kita berpuasa, tetapi disebalik ibadah puasa itu ada tujuannya yang harus dicapai; begitu juga halnya dengan ibadah-ibadah sembahyang, zakat dan haji. Jadi dapatlah kita lihat bahawa ibadah puasa kita ada tujuan atau matlamatnya, atau biasa juga disebut sebagai maqasid; inilah perkara yang sangat penting diketahui oleh orang-orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Misalnya ayat, Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa’ (Al-Baqarah, 2: 183), adalah salah satu matlamatnya iaitu ke arah ketakwaan, justeru apabila kita mendengar ayat ini dibacakan harus respon, dan respon yang terbaik ialah dalam bentuk tindakan-tindakan yang menjurus kepada ketakwaan: apakah yang harus dilakukan untuk mendapat takwa, dari sudut mana tindakan-tindakan yang hendak diambil sempena ibadah puasa kita, dan sebagainya. Inilah sikap yang harus ada pada kita terhadap ibadah puasa.
Antara lain lagi matlamat ibadah puasa ialah seperti yang disebut oleh Prof. Dato’ Dr. Haron Din dalam bukunya bahawa puasa,
boleh menguatkan peribadi, meluhurkan kesusilaan dan membersihkan jiwa insan. (Manusia dan Islam, 130)
Puasa semacam training-rohani yang meningkatkan daya tahan rohani dari gangguan syaitan dan pengaruh hawa nafsu’. (Tingkat Ketenangan dan Kebahagiaan Mu’min, 332)
Inilah antara tujuan-tujuan ibadah puasa yang disebut maqasid itu:
·       Membina ketakwaan
·       Mendidik nafsu
·       Membina akhlak dan keperibadian
Inilah tanggapan kita terhadap ibadah puasa yang sewajarnya, bahawa pada lahirnya kita menahan diri dari lapar dan dahaga tetapi di sebaliknya ada tujuannya yang hendak dicapai.

Keutamaan ilmu berbanding amal

Tujuan atau matlamat sesuatu ibadah adalah terselindung di sebalik hukum-hakam, pergerakan-pergerakan atau bacaannya: bagi ibadah sembahyang matlamatnya terselindung di sebalik rukun-rukun qalbi, qauli dan feeli di samping hukum-hakamnya, bagi ibadah haji pula terselindung di sebalik hukum-hakam dan perlakuan-perlakuan yang ditetapkan di dalamnya, tetapi bagi ibadah zakat dan puasa, yang tidak ada rukun feeli misalnya mungkin agak sukar mengenalinya, melainkan dengan ilmu yang kita perolehi dari bacaan-bacaan atau dalil-dalil naqlinya. Untuk ini harus ada sedikit usaha untuk menyelongkarnya, namun pokoknya ialah tanggapan kita terhadap sesuatu ibadah itu – jika kita bertanggapan bahawa setiap ibadah ada matlamatnya seperti yang disebut oleh Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawi itu, maka kita akan berusaha mencarinya, tanggapan kita itu menjadi pendorongnya, sebaliknya jika kita tidak mempunyai tanggapan tersebut maka matlamatnya jauh daripada kita, inilah sebabnya kita diwajibkan menuntut ilmu sebelum beramal. Kata Yusuf al-Qaradhawi,
‘Ilmu itu harus didahulukan daripada amal, kerana ilmu merupakan petunjuk dan pemberi arah terhadap amalan yang akan dilakukan’. (Fiqh Keutamaan, 79)
Kenyataan beliau ini disertakan pula dengan hadis yang maksudnya,
‘Ilmu itu pemimpin, dan amalan adalah pengikutnya’. (Fiqh Keutamaan, 79)
Ilmulah yang akan memandu kita bagaimana caranya yang betul untuk melakukan sesuatu amalan, tanpanya boleh membawa kepada amalan kita terbatal, ini mencakupi amalan khusus iaitu sembahyang, zakat, puasa dan haji, dan amal-amal ibadah yang lain. Bagi ibadah sembahyang misalnya, seseorang yang tidak mempunyai ilmu tentang syarat-syarat sujud boleh menyebabkan sujudnya batal dan sekali gus membatalkan sembahyangnya, bagi ibadah haji seseorang yang kurang faham tentang haji ifrad, haji tamatu’ dan haji qiran boleh menyebabkan hajinya batal juga, begitu juga yang lain-lain. Serupa juga halnya seseorang yang tidak berilmu tidak akan menyedari bahawa ibadah ini ada matlamatnya menyebabkan ibadah yang dilakukan itu ditolak, di akhirat kelak tidak diterima, begitulah betapa pentingnya ilmu untuk mengenali konsep sesuatu ibadah.
Tanpa ilmu juga menyebabkan seseorang yang pada zahirnya kaki sembahyang tetapi masih melakukan kemungkaran sama ada yang kecil mahupun yang besar, inilah yang dimaksudkan oleh satu ayat dalam al-Quran, yang maksudnya,
‘Sesungguhnya yang takut kepada Allah antara hamba-hambanya hanyalah ulama’… (Fatir, 35: 28)
Ulama’ dalam ayat ini adalah bermaksud orang yang berilmu, bukan ulama’ seperti yang ditanggapi oleh kebanyakan kita. Manakala sebuah hadis pula menyebut, yang maksudnya,
‘Sesiapa menghendaki kebaikan daripada Allah maka hendaklah dia memahami ajaran agamanya’. (Fiqh Keutamaan, 81)
Apabila kita memahami ajaran agama kita akan beramal dan amalannya baik serta diterima. Inilah juga sebabnya ayat yang pertama diturunkan ialah Bacalah. Ada baiknya jika saya turunkan serangkai kata dari Umar Abdul Aziz, yang maksudnya,
‘Sesiapa yang melakukan suatu pekerjaan tanpa ilmu pengetahuan berkenaan dengan perkara itu maka apa yang dirosakkan adalah lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki’. (Fiqh Keutamaan, 82)
Sehubungan ini Imam Hasan al-Basri mengingatkan,
‘Orang yang beramal tetapi tidak disertai dengan ilmu pengetahuan tentang perkara tersebut bagaikan orang yang berjalan tetapi tidak menyusuri jalan yang sebenar; orang yang melakukan sesuatu tetapi tidak mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu maka dia akan membuat keburukan yang lebih banyak daripada kebaikan yang dilakukan’. (Fiqh Keutamaan, 84)
Demikianlah betapa pentingnya ilmu pengetahuan sebelum beramal, dan kesan dan akibat orang yang beramal tanpa ilmu pengetahuan tentang amalan yang dilakukan.
Begitu juga halnya dalam ibadah puasa, memerlukan ilmu tentang puasa, tanpanya ibadah puasa kita mungkin menjadi sia-sia sahaja; tanpa ilmu pengetahuan juga kita tidak dapat mengenali matlamatnya, kerana tidak mempunyai kemahiran untuk menyelaminya maksud keterangan-keterangan mahupun ayat al-Quran yang berkaitannya, menyebabkan kita tidak dapat melakukan sesuatu sewajarnya.  

Roh ibadah puasa
Jadi dapatlah kita katakan bahawa hukum-hakam sesuatu ibadah itu ibarat roh ibadah-ibadah tersebut, yang harus dihidupkan, umpamanya, orang-orang sufi mengembangkan takrif puasa hingga ke tahap apa yang diungkapkan sebagai tindakan membatasi kegiatan manusia, yang mencakupi kegiatan anggota badan, hati dan fikiran dari melakukan perbuatan yang mendatangkan dosa.
Pandangan ini cukup serasi dengan istilah ketakwaan yang tersebut oleh ayat 128 surah al-Baqarah tadi; apabila takwa diberi takrif menurut segala perintah dan menjauhi segala yang dilarang, bererti kita cuba membataskan kegiatan kita, sentiasa berhati-hati dalam sebarang tindakan, agar tidak terjerumus ke dalam daerah yang dilarang.
Walaupun pandangan ini adalah dari golongan sufi, tidak bererti kita rasa tidak perlu mengikutinya dengan alasan kita bukan orang sufi. Tetapi jika kita rasa, menjalani ibadah puasa untuk tujuan mendapat rahmat Allah, maka tidak wajar kita membataskan pandangan kita sebegitu kerana jika disebut latihan rohaniah, atau training-rohani seperti di atas tadi menunjukkan ibadah puasa tidak terhenti selepas berlalunya bulan Ramadan, atau dengan maksud lain bahawa selepas Ramadan ada perkara yang hendak dilihat iaitu hasil dari latihan itu; justeru, biarpun sebagai orang awam, jika kita mampu melakukannya maka tidak sepatutnya mengenepikan pandangan mana-mana golongan, lebih-lebih lagi pandangan dan pendapat golongan itu tadi adalah lebih diterima akal, lagipun mereka mempunyai ada nas yang menjadi sandarannya, bukan pandang yang sembrono.
Mereka menggariskan dengan jelas apakah tindakan-tindakan yang harus kita lakukan selepas ibadah puasa, dengan kata lain, pandangan mereka bukan hanya dalam bentuk prinsip atau mutiara kata sahaja, tetapi mereka berjaya merenung dan menyelami lebih jauh aspek-aspek yang dianggapnya sebagai objektif sesuatu ibadah yang harus dicapai. Kerana itu kita harus bersikap terbuka kerana pandangan itu jelas dapat memperting-katkan lagi tahap keimanan dan ketaqwaan; maka apakah alasan kita untuk tidak mahu mengambil pendapat mereka? Misalnya, jika matlamat ibadah puasa adalah untuk mencapai ketakwaan, bererti kita harus mencapainya. Inilah sebabnya Allah berfirman, yang maksudnya ibadah puasa kita Allah sahaja yang menilainya.
Tetapi apa yang terjadi kebanyakan kita gagal untuk menjelmakan roh puasa itu secara praktikal, roh bulan puasa itu tidak menjadi suatu yang realistik, yang dapat dilihat dalam kehidupan seharian. Ini menunjukkan matlamat ibadah puasa kita tidak tercapai, atau dikatakan sebagai gagal dalam peperiksaan peringkat institusi tersebut, walaupun sudah bertahun-tahun kita melaluinya. Di mana silapnya? Besar kemungkinannya disebabkan kita tidak mempunyai tanggapan di atas tadi, kerana itu tidak meletakkan matlamat kepada ibadah puasa kita, atau kita tidak menyedari hakikat ibadah puasanya, atau mungkin belum bersedia mencari rahmat dari ibadah puasanya.

Tanggapan terhadap ibadah puasa

Seperti juga sembahyang, ibadah puasa yang akan diberi rahmat-Nya adalah yang dapat mencapai matlamatnya: mengubah sikap dan tingkah laku kita, bukan puasa hanya setakat ibadah menahan diri dari makan-minum dan perkara-perkara yang membatalkan. Justeru, jika hikmah puasa dan matlamatnya kita sertakan bersama dengan niat puasa kita, maka akan menjadi ramuan ke arah itu; syaratnya, setiap aspek yang berkaitan dengan ibadah puasa harus kita kekalkan walaupun setelah berakhirnya bulan Ramadan.
Ini selaras dengan tulisan Prof. Dato’ Dr. Haron Din yang menyebut bahawa setelah kita membuktikan keimanan, apakah yang harus kita lakukan selepas itu. Justeru, untuk mengharapkan turunnya rahmat Allah s.w.t., mesti ada sesuatu yang mesti kita lakukan selepas bulan Ramadan meninggalkan kita. Sepertimana sembahyang, ibadah puasa kita harus diikuti pula dengan tindakan mengambil iktibar dan pengajaran darinya. Kemudian kita praktikkan ke dalam hidup kita dalam bentuk tingkah laku yang memberi faedah kepada sesama manusia mahupun makhluk-makhluk lain. Jika tidak, maka ibadah puasa kita hanya tinggal sebagai ibadah tanda keimanan sahaja, bagi memenuhi tuntutan Rukun Islam semata-mata.
Misalnya, kita sering diingat-ingatkan bahawa antara tujuan puasa adalah untuk membentuk sikap berjimat cermat. Apakah kita terus mengamalkannya dalam bulan-bulan lain? Dalam bulan puasa kita selalu disarankan agar banyak membaca al-Quran, maka kita membacanya lebih dari bulan-bulan lain. Adakah amalan ini kita teruskan juga dalam bulan-bulan yang lain. Adakah dalam bulan-bulan lain juga kita membaca sebanyak itu? Kebiasaan kita memberi makan kepada orang berpuasa dalam bulan Ramadan, adakah kita meneruskannya dalam bulan-bulan yang lain; atau sebagai gantinya kita sedia membelanjakan wang ringgit untuk tujuan membantu orang yang memerlukan. Jika ye, dan amalan kita itu kita sandarkan kepada ibadah puasa, bererti kita sudah mendapat sikap dan tingkah laku yang baru. Jika dalam masa-masa di luar bulan puasa, kita tidak meneruskan tabiat ini, maka bulan puasa yang kita lalui tahun demi tahun itu seperti gagal mendidik kita. Bagaimana hendak mengharap rahmat daripadanya kerana sikap kita belum berubah.
Jadi ibadah puasa yang mendapat rahmat Allah s.w.t. adalah yang dapat mendidik kita dengan sikap dan perilaku yang membawa maslahah kepada manusia lain dan makhluk keseluruhannya.
Justeru, ibadah puasa yang mendapat rahmat adalah yang dapat mengekalkan amalan-amalan dalam bulan puasa itu sebagai amal soleh di luar bulan Ramadan dan sepanjang hidup kita hingga ke akhir hayat, jika tidak, ibadah puasa kita dilihat seperti tidak memberi bekas dalam diri kita.
Jika berpuasa sebagai latihan (latihan rohani), bererti bulan Ramadan adalah tempoh masa kita berada dalam sebuah institusi latihan; objektif latihannya ialah membina ketakwaan, mendidik nafsu dan membina akhlak dan keperibadian. Latihan-latihan menahan nafsu, baik nafsu perut, mahupun nafsu kejantinaan, bertujuan untuk mendapat kebiasaan mengurus nafsu agar tidak serupa lagi dengan nafsu haiwan, jadi di samping kita menjalani secara praktikal dalam tempoh sebulan, setiap tahun dan sepanjang hidup kita; pada masa yang sama juga kita berlatih untuk tidak mencela, tidak mengumpat dan tidak bercakap kotor; kesemuanya ini adalah untuk mendidik kita menjadi seorang yang berakhlak dan berperibadi mulia. Apabila nafsu dapat ditundukkan, ditambah dengan tutur kata yang lemah lembut, akan terbina akhlak dan keperibadian yang tinggi. Jika proses ini berjalan berterusan, tahun demi tahun, keperibadian ini akan menjadi jatidiri yang jelas.
Dengan kata lain matlamat ibadah puasa ini adalah umpama roh, yang mesti dihidupkan dalam kehidupan seharian kita dalam bentuk etika dan tindakan, inilah yang hendak ditanamkan ke dalam diri orang yang berpuasa. Kegagalan dalam sesi perkemahan tersebut akan membawa kepada kegagalan ibadah puasa.
Malangnya, ketika berpuasa dalam bulan Ramadan, kelihatannya semua orang berjaya menahan dirinya dari makan-minum, tetapi sukar untuk melanjutkannya kepada menahan diri dari aspek-aspek yang lain itu; umpamanya, nafsu makan kita masih tidak berubah pada saat menjelangnya waktu berbuka puasa; gaya percakapan juga tidak banyak berubah berbanding pada masa-masa di luar bulan puasa. Ke manakah perginya maqasid puasa?

No comments:

Post a Comment