Monday, June 19, 2017

Mencari Rahmat Allah: Qada', qadar, taqdir

gelamanidibangi.blogspot.com : Qada’ ertinya kehendak (kehendak Allah), dengan lain perkataan ialah hajat . Jadi qada’ itu ialah hajat Allah swt menjadikan sesuat...

No comments:

Post a Comment