Friday, May 29, 2015

Mencari rahmat Allah

Sembahyang kita belum menjamin masuk syurga atau melepaskan dari api neraka kecuali yang mendapat rahmat Allah. Ini bererti sembahyang yang hanya didirikan zatnya sahaja, tidak disertai dengan amalan-amalan selepas itu belum mendapat rahmat Allah. Akibatnya ialah seperti yang disebut oleh sebuah hadis yang menyebut, 
Segala amal akan datang pada hari qiamat (untuk memberi syafaat kepada yang mengerjakannya), antaranya sembahyang datang lalu berkata, ‘Ya Tuhanku akulah sembahyang’; Allah Taala berfirman (kepadanya) ‘Tujuan engkau itu baik, (tetapi engkau sahaja belum cukup)’; dan (selepas itu) datang pula sedekah, puasa, dan amal-amal yang lain, semuanya itu Allah berfirman (kepada tiap-tiap satunya): Tujuan engkau itu baik, tetapi engkau sahaja belum cukup’; kemudian datang pula Islam lalu berkata, ‘Ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan yang bernama Assalam, dan akulah Islam’; maka Allah Taala berfirman (kepadanya), ‘Tujuan engkau itu baik, pada hari ini dengan engkaulah aku menerima dan dengan engkaulah jua aku memberi balasan’. (Mustika Hadis Jilid I, 42)
Hadis ini menggambarkan sembahyang yang hanya didirikan zatnya sahaja belum cukup untuk mendapat rahmat Allah. Untuk mendapat rahmat Allah dari sembahyang biarlah yang menegakkan Islamnya

Bagaimanakah caranya yang lain hendak mendapat rahmat Allah! 

Antaranya ialah seperti yang disebut oleh ayat ini:
'Sessungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah (untuk menegakkan agama Islam), mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. (al-Baqarah, 2: 218)

Antara lain lagi:

 
‘Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahawa bagi mereka disediakan syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. (al-Baqarah, 2: 25)
Tentu kalian setuju jika dikatakan bahawa amalan berbuat baik itu ialah amalan yang berkaiatan dengan manusia lain sama ada yang Muslim atau non, dan sekalian makhluk sama ada yang hidup atau pun yang tidak hidup.
Bagaimanakah caranya berbuat baik? Apakah yang dapat kita lakukan untuk berbut baik?
Jawabnya: Bacalah tentang Revolusi Nabi saw.

Monday, April 6, 2015

Islam is the natural way of life

Abdul Wahid Hamid wrote: Islam is the natural way for all creation. To discovery Islam is to return to one's natural disposition. To understand Islam is to understand something of the true meaning and purpose of life. To live by Islam is to live by natural universal values and to fulfil one's needs and obligations naturallah.

Monday, December 8, 2014

Cara hidup dalam keadaan sentiasa beribadah

Untuk mencari rahmat Allah hidup kita biarlah yang serasi dengan asal kejadiannya.
Manusia dicipta dengan 7 kemampuan:

 1. makan,
 2. tumbesaran,
 3. membiak,
 4. pengamatan
 5. bergerak di bawah kekuasaan,
 6. tahu mengenai hal-hal umum, dan
 7. berkehendak dan memilih.

haiwan cuma 5:

 1. makan, 
 2. tumbesara,
 3. pembiakan,
 4. pengamatan, dan
 5. bergerak di bawah kekuasaan.

manakala tumbuhan cuma 3:

 1. makan,
 2. tumbesaran, dan
 3. pembiakan.
Dari sudut hidayah pula manusia dianugerahi dengan 5 hidayah:
 1. hidayah naluri,
 2. hidayah pancaindera,
 3. hidayah akal budi,
 4. hidayah agama, dan 
 5. hidayah taufiki.
Manakala haiwan cuma ada dua hidayah iaitu hidayah naluri dan hidayah pancaindera.
Jika demikian kedudukannya, manusia harus menjalani kehidupan di bumi ini dengan cara yang serasi asal kejadiannya, dengan kata lain tidak wajarlah untuk menjalani kehidupan sepertimana haiwan.
Lebih lanjut baca dalam buku Konsep Ibadah dan Amal Soleh.

Thursday, November 27, 2014

Worldview Hidup Islam

Islam adalah cara hidup yang semulajadi bagi semua ciptaan, khususnya manusia. Untuk mengenali Islam adalah dengan kembali kepada kecenderungan semulajadi. Untuk memahami Islam dengan betul adalah dengan memahami pengertian dan tujuan hidup yang sebenar. Hidup dalam Islam adalah yang berlandaskan nilai-nilai semulajadi, dan memenuhi keperluan dan kewajipan seseorang, secara semulajadi.
Ini adalah untuk semua orang, Islam atau bukan Islam, yang ingin untuk memahami Islam dan asas-asas pembinaannya. Ia memerlukan anda untuk memikirkan realitinya secara keseluruhan, dan bertanya, soalan-soalan itu seperti: Siapakah saya? Dari manakah saya datang? Apa yang saya lakukan di sini? Ke manakah kita semua pergi dari sini?
Ia memerlukan anda berfikir tentang diri anda dan lingkungan kehidupan anda - waktu santai anda, hubungan keluarga, kejiranan anda, masyarakat, alam sekitar; dan dengan orang-orang yang mempunyai perbezaan worldview, serta idea-idea yang global, dan seterusnya.
Manusia adalah sebaik-baik makhluk. Kerana itu setiap orang harus menjaganya supaya keadaan semulajadi manusia itu akan terus kekal, dalam keadaan baik dan harmoni. Untuk itu kita harus menggunakan satu cara hidup yang natural. Bagaimanakah cara hidup yang natural? Siapakah yang layak menentukan jalan hidup yang natural?

Inilah antara soalan-soalan yang akan timbul bagi menentukan jalan hidup kita. Pandangan kita tentang dunia ini dan kehidupan akan menentukan jalan hidup kita. Ini yang menjadi pegangan atau prinsip hidup kita. Tetapi apakah pandangan yang kita pegang itu adalah yang terbaik. Apakah sumber kepada pandangan kita itu? Dan apakah pula kriteria yang menjadi landasan kepada pegangan kita itu?
Kita lihat sekeliling kita sahaja. Di negara kita, Malaysia, ini terdiri daripada pelbagai bangsa keturunan. Masing-masing mempunyai pegangan yang tersendiri. Itulah pegangan hidup mereka. Jadi perjalanan hidup mereka adalah berpandukan kepada pegangan tersebut. Keturuna Melayu kebanyakannya menganut Islam sebagai landasan perjalanan hidupnya; orang-orang Cina pula kebanyakannya berpegang kepada agama Budha; orang India pula berpegang kepada agama Hindu; dan lain-lain lagi. Inilah agama bagi tiga rumpun keturunan bangsa di Malaysia ini. Apakah mereka benar-benar menjadikan agama-agama yang tiga tadi sebagai pegangan hidup? Atau sekadar agama. Dengan kata lain, umpamanya keturunan Melayu yang kebanyakannya beragama Islam itu, adakah menjadikan Islam sebagai jalan hidupnya, atau sekadar agama? Keturuna Cina beragama Budha, adakah Budha itu yang menentukan jalan hidupnya? Begitu juga halnya dengan orang-orang yang keturunan India.
Ada satu lagi agama iaitu Kristian. Inilah agama yang menjadi anutan pelbagai keturunan. Cina, India, Melayu, Iban, Kadazan dan lain-lain ramai yang menganut agama Kristian. Tidak dinafikan ada juga agama-agama lain yang menjadi anutan kelompok-kelompok kecil masyarakat di Malaysia. Bagaimana pula jika kita tinjau ke dalam kawasan geografi yang lebih luas lagi, masyarakat dunia ini. Lebih banyak lagi agama yang boleh dimasukkan ke dalam senarai di atas tadi.
Kita bercerita tentang agama. Sekali lagi dipersoal di sini, adakah agama itu adalah pegangan hidup, atau sekadar agama? Jika agama itu pegangan hidup, adakah benar-benar Melayu menjalani hidup mengikut yang digariskan oleh Islam; Cina menjalani hidup mengikut agama Budha, dan hidup orang-orang India pula dicorakkan oleh agama Hindu? Sebagai contoh. Ini adalah persoalan tentang pegangan atau prinsip. Atau apakah ada yang berpandangan bahawa agama adalah agama, jalan hidup adalah suatu yang lain?

Tidak dinafikan juga sesetengah manusia tidak berpegang kepada mana-mana agama. Baginya agama itu sebagai khayalan, ritual. Agama tidak ada kaitan dengan kehidupan. Bagi golongan ini, agama adalah agama, dan kehidupan adalah suatu yang lain. Sebahagian mereka ini bepegang kepada fahaman Atheis, dan lain-lain. Atheis bukan agama, tetapi satu kefahaman. Namun tidak dapat lari dari persoalan di atas tadi, adakah Atheist itu menjadi pegangan yang menentukan perjalanan hidup mereka?
Persoalan-persoalan di atas ini tadi bertujuan untuk berfikir tentang kehidupan. Apakah pegangan yang menjadi panduan kita untuk menjalani hidup ini. Atau apakah yang menentukan corak kehidupan kita. Apakah peraturan hidup yang harus menjadi pegangan kita. Atau adakah semua agama yang tersebut di atas tadi sudah sesuai untuk dijadikan panduan hidup? Dalam kontek kehidupan yang terdiri daripada pelbagai bangsa ini adakah agama-agama tadi sesuai untuk semua orang? Inilah yang hendak kita tinjau, yang mana satukah antara agama di atas tadi, atau ada kefahaman-kefahaman yang boleh dijadikan pegangan untuk semua bangsa dan keturunan?

Tentu semua setuju jika dikatakan bahawa untuk menjalani kehidupan dalam sebuah masyarakat harus ada satu pegangan atau peraturan yang sesuai dengan setiap ahli dalam masyarakat itu. Dalam konteks negara Malaysia, pegangan itu mestilah yang serasi dan diterima oleh setiap kelompok keturunan bangsa - Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, dan lain-lain. Dalam konteks manusia dalam sebuah masyarakat yang global pula, perlu berpegang kepada satu peraturan yang nutral untuk semua kelompok bangsa semua negara.
Peraturan yang nutral itu pastinya adalah yang natural. Tetapi apakah ciri-ciri natural yang hendak dibukukan? Siapakah pula yang layak untuk menentukan sesuatu peraturan itu adalah natural. Natural dalam kontek apa, atau bangsa apa? Jika ini yang terjadi, maka masing-masing kelompok bangsa atau negara tertentu akan menyatakan bahawa mereka mempunyai yang terbaik. Bagi kelompok agamawan, akan mengemukan agama-agama tertentu sebagai yang terbaik. Agama Budah adalah yang terbaik, agama Hindu pula akan mendakwa sebagai yang terbaik, begitu juga Islam mahupun agama-agama lain. Bagaimana pula halnya bagi kalangan bangsa-bangsa atau keturunan yang tidak percaya kepada agama seperti golongan Atheist tadi?
Apakah fakta-fakta yang akan menentukan prinsip atau pegangan hidup yang natural, serasi untuk semua manusia, walau di manapun mereka berada, dan apakah budaya hidup mereka. Secara umum beliau menetapkan bahawa natural mestilah yang serasi dengan kejadian manusia, semua manusia sama ada yang sedang tinggal di bandar atau di kampung atau di pedalaman, malah di mana sahaja dan negara mana sekalipun. Hidup yang natural adalah cara yang sesuai dengan kejadian manusia, memenuhi keperluan hidup individu dan masyarakat keseluruhannya. Kesesuaian itu pula adalah yang bertujuan untuk mencapai pengertian dan tujuan hidup yang sebenar, iaitu mengekalkan keadaan semulajadi atau nature kejadian manusia itu.
Islam adalah jalan hidup (agama) untuk semua manusia. Sama ada untuk yang beragama Islam mahupun yang belum Islam. Jalan hidup yang disediakan adalah yang natural dengan kejadian manusia itu sendiri. Sama ada jalan hidup untuk individu atau kehidupan bermasyarakat, atau untuk menjalani aktiviti kehidupan, Islam menunjukkan jalan yang serasi dengan kejadian manusia. Kita akan lihat keserasiannya dalam pertemuan-pertemuan akan datang.
Monday, November 3, 2014

Masuk Syurga Dengan Rahmat Allah

Bismillahir-rahmanir-rahim.
Kunci masuk syurga ialah rahmat Allah, bukan pahala amalan-amalan kita. Sebuah hadis daripada Jabir, katanya, dia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda,
Bukan amal seseorang yang memasukkannya ke syurga atau melepaskan dari neraka, termasuk juga aku, tetapi ialah semata-mata rahmat Allah s.w.t. belaka.’ (Terjemahan Hadis Shahih Muslim: 2414)
Sebuah hadis lain yang pernah disebut dalam satu ceramah agama di sebuah surau menyebut,
‘Sembahyang kita belum dapat menjamin masuk syurga kecuali setelah mendapat rahmat Allah.’
Kedua-dua hadis ini menunjukkan bahawa kunci pintu syurga ialah rahmat Allah, bukan amalan-amalan sembahyang dan yang tiga lagi itu.
Bagi orang yang mendirikan sembahyang dengan tujuan mencari pahala, bukan pahala yang dikumpulkan itu yang memasukkan kita ke syurga, atau menghindarkan dari api neraka; bagi orang yang mengaji, menghadiri majlis-majlis ilmu, belajar bahasa Arab dan sebagainya dengan niat mencari pahala, atau untuk pengetahuan, bukan pahala dari amalan ini yang memasukkan kita ke syurga atau melepaskan dari api neraka.
Pahala-pahala yang kita cari adalah umpama hasil ladang yang kita usahakan sepanjang hidup kita di dunia, yang Allah s.w.t. himpunkan di akhirat sana dalam bentuk hazanah yang akan kita nikmati setelah masuk syurga. Sebahagiannya tersimpan dalam bentuk mahligai dan bermacam-macam lagi yang menggambarkan kemewahan. Ini bergantung sebanyak mana pahala yang kita hasilkan, dan dari amalan apa yang kita lakukan ketika di dunia. 
Hidup di dunia ini ibarat berladang; hasilnya bergantung kepada apa yang kita usahakan dan hasilnya pula bergantung kepada cara kita mengerjakan ladang kita. Jika kita menanam pokok buah-buahan, dan kita lakukan dengan penuh usaha membajak, menanam benih dan dibaja dengan sebaik-baiknya, disertakan pula dengan usaha-usaha membersih dari rumput-rampai yang boleh merosakkannya, dan menjaganya dari makhluk perosak, maka hasilnya akan lumayan. Tetapi jika usaha-usaha yang kita jalankan itu kurang sempurna, setakat menanam benih, mengharap akan tumbuh, kemudian kita siram, tetapi tidak dijaga sewajarnya, tidak cukup baja, dan sebagainya, bayangkanlah hasilnya. Tidak dinafikan ketika di akhirat kelak ada antara kita yang tidak mempunyai apa-apa, lebih ditakuti jika kita menanam pokok duri ketika di dunia, maka durilah yang akan kita nikmati kelak.
 Ini adalah soal dosa-pahala, iaitu hasil daripada amalan-amalan yang kita lakukan sepanjang hidup kita di dunia, bukan soal kunci untuk masuk syurga; kita masuk syurga dengan sesuatu yang lain iaitu rahmat Allah sahaja. Tetapi, kebanyakan orang bertanggapan bahawa sembahyang yang kita lakukan itulah amalan yang akan memasukkan ke syurga, kita berpuasa untuk masuk syurga, begitu juga dengan zakat dan haji, kita tunaikan itu. Sebuah hadis menyebut, yang bermaksud,
Segala amal akan datang pada hari qiamat (untuk memberi syafaat kepada yang mengerjakannya), antaranya sembahyang datang lalu berkata, ‘Ya Tuhanku akulah sembahyang’; Allah Taala berfirman (kepadanya) ‘Tujuan engkau itu baik, (tetapi engkau sahaja belum cukup)’; dan (selepas itu) datang pula sedekah, puasa, dan amal-amal yang lain, semuanya itu Allah berfirman (kepada tiap-tiap satunya): Tujuan engkau itu baik, tetapi engkau sahaja belum cukup’; kemudian datang pula Islam lalu berkata, ‘Ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan yang bernama Assalam, dan akulah Islam’; maka Allah Taala berfirman (kepadanya), ‘Tujuan engkau itu baik, pada hari ini dengan engkaulah aku menerima dan dengan engkaulah jua aku memberi balasan’. (Mustika Hadis Jilid I, 42)
Disebut dengan jelas di sini bahawa sembahyang, zakat, puasa dan haji sahaja tidak cukup untuk mendapatkan syafaat syurga kepada pengamalnya kecuali Islamnya yang terbina daripada ibadah-ibadah tersebut.
Diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Jabir r.a. yang disebut oleh Muhammad bin Almunkadir, katanya, ada seorang hamba Allah yang beruzlah di sebuah pulau, dalam usahanya untuk dapat masuk syurga. Hamba Allah berkenaan tinggal di situ selama lima ratus tahun, dan sepanjang tempoh itu, dia hanya melakukan sembahyang sahaja. Malaikat Jibril dengan ilmunya menjangka hamba Allah itu akan masuk syurga, tetapi apabila hamba Allah itu menuntut agar dimasukkan ke syurga dengan amalnya itu, Allah memasukkannya ke neraka kerana setelah Allah memerintahkan Jibril mengira amalnya, didapati belum ada. Ini membayangkan bahawa sembahyangnya yang 500 tahun itu bukanlah amalan yang hendak dihitung.
Mesej yang jelas di sini ialah bahawa sembahyang kita bukanlah amalan yang menjadi kunci masuk ke syurga. Jadi betapa banyak mana sekalipun sembahyang yang kita lakukan, belum dapat menjamin masuk syurga atau menjauhkan dari api neraka, seperti yang disebut dalam hadis di atas tadi.
Renungkanlah apakah yang harus kita lakukan sementara hidup di dunia ini agar mendapat rahmat Allah swt. Wallahu aalam

Monday, October 27, 2014

Sentiasa Beribadah

Satu cara untuk mendapat rahmat Allah ialah dengan cara menjadikan diri kita dalam keadaan sentiasa beribadah.
Sentiasa beribadah bererti setiap saat dan setiapmasa serta sepanjang masa hidup kita berada dalam keadaan beribadah. Pandangan ini mungkin dianggap mustahil untuk dilakukan jika kita berpandangan bahawa beribadah itu terbatas kepada melakukan amalan-amalan yang berkait dengan sembahyang, zakat, puasa dan haji sahaja serta rangkaian-rangkaiannya.
Tidak dinafikan bahawa itu adalah ibadah yang jelas, yang disebut sebagai ibadah khusus. Tetapi ianya hanya merupakan sebahagian kecil dari konsep ibadah yang lebih luas lagi, yang mencakupi ibadah umum.
Jika kita melihat ayat 162 surah al-Anam akan mendapati bahawa Allah swt memang menghendaki kita agar sentiasa beribadah. Kita lihat ayat itu menyebut, 'Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku'. Perkataan mengabdi itu menunjukkan caranya iaitu beribadah.
Bilakah masanya untuk beribadah? Kita lihat pula satu ayat lain yang sering kita baca setiap kali mendirikan sembahyang iaitu  ayat 162 surah al-Anam yang maksudnya, 'Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam', yang bermaksud bahawa kita harus dalam keadaan sentiasa beribadah bila disebut hidupku dan matiku.
Jadi bagaimanakah caranya kita hendak berada dalam keadaan sentiasa beribadah?
Sebelum itu mari kita membuat anjakan paradigma mengenai konsep beribadah, bahawa beribadah tidak terbatas kepada melakukan amalan sembahyang, zakat, puasa dan haji sahaja tetapi mencakupi setiap aktiviti kehidupan seharian sama ada dalam bentuk niat, percakapan dan perbuatan.
Pastinya hanya aktiviti yang wajib, sunat dan harus sahaja yang boleh dijadikan ibadah. Begitupun ada lima syarat untuk menjadikannya ibadah:
 1. Niat kerana Allah,
 2. Agenda yang wajib, sunat dan harus sahaja,
 3. Manhaj atau kaedah yang tidak bertentangan dengan syariat,
 4. Natijah yang betul, dan
 5. Tidak meninggalkan perkara-perkara yang fardu ain.
Bagaimanapun penjelasannya yang terperinci tidak dapat diturunkan di sini. Di sini hanyak dapat disebutkan bahawa ada penjelasan-penjelasan yang terperinci yang disertakan dengan contoh-contohnya sekali untuk setiap satu yang tersebut di atas ini.
Niat, misalnya, disebut sebagai kerana Allah, apakah yang dimaksudkan kerana Allah, dan bagaimana caranya hendak mendapatkan konsep kerana Allah itu, ramai antara kita malah para agamawan sendiri tidak pernah memberikan penjelasan yang objektif - penjelasan yang selalu kita dengar ialah kerana Allah itu maksudnya ikhlas, tetapi bagaimana caranya hendak mencapai ikhlas itu.Inilah yang saya maksudkan itu.
Buku KONSEP IBADAH DAN AMAL SOLEH mempunyai penjelasannya yang terperinci dan objektif, di samping penjelasan mengenai empat perkara lagi yang tersebut itu.
Jika anda adalah antara kalangan mereka yang berhajat untuk mendapatkan khusnul khatimah buku ini boleh dijadikan panduannya kerana formula yang diturunkan akan menjadikan kita sentiasa berada dalam keadaan beribadah, dan jika ditakdirkan mati pada bila-bila masa insyaAllah akan mati dalam keadaan khsunul khatimah.
Dapatkan buku ini melalui contact di blog berkenaan kerana buku ini tidak terdapat di pasaran terbuka.
Wallahu a'lam.

Saturday, October 18, 2014

Rahmat Dari Ibadah Haji

Haji yg mabrur tiada balasan lain kecuali syurga. Ini bermakna haji yang mabrur mendapat rahmat Allah swt kerana ada hadis yang menyebut kita masuk syurga dengan rahmat Allah.Jadi bagaimanakah caranya hendak meraih rahmat Allah dari ibadah haji? Inilah persoalannya. Jawabnya adalah tidak lain daripada menjaga kemabruran ibadah haji yg kita tunaikan.
jika kita rasa ibadah haji kita sudah mabrur maka kita kekalkan kemabrurannya, jika kita tiak tahu mabrur atau tidak maka kita harus mencari jalan memabrurkannya. Caranya yang praktikal ialah dengan menghidupkan semangat ibadah haji kita. Apakah yg dimaksudkan semangat haji itu.
Kita ambil satu contoh: ketika berihram setiap ahli jemaah disunatkan memakai kain ihram berwarna putih. Ini memperlihatkan keseragaman sama antara seorang dengan yg lain. Semangat dari kedudukan ini ialah kesamarataan. Kesamarataan bermaksud memandang setiap orang itu sama kedudukannya. Misalnya jika menjemput untuk kenduri kendara kita tidak memilih-milih orang tertentu. Ini hanya satu daripada pendekatan untuk mendapat kemabruran haji kita.
Banyak lagi roh atau semangat ibadah haji. Buku Ke Arah Haji Yang Mabrur adalah ditulis untuk tujuan ini.