Sunday, August 28, 2016

Cara Meraih Rahmat Dari Ibadah Sembahyang

Sebuah hadis dari Imran bin Hussain ra, katanya, Pada suatu kali Rasulullah saw mengimami kami sembahyang Zohor atau Asar; setelah selesai sembahyang beliau bersabda, 'Siapakah tadi di belakangku yang menjaharkan bacaan Sabbihisma rabbikal a'la', jawab seorang sahabat, 'Aku, maksudku hanya semata-mata untuk kebaikan'. Sabda Rasulullah saw, 'Aku tahu maksudmu baik, tetapi kamu mengganggu orang lain'.
Hadis ini menggambarkan larangan kepada orang yang sedang sembahyang berjemaah, iaitu menjahar (membaca kuat). Pada asalnya larangan ini merupakan hukum bagi orang yang mendirikan sembahyang. Bagaimanapun dalam kehidupan seharian, larangan ini harus dihidupkan. Hukum ini mengajar kita etika jangan membuat gangguan suara. Bayangkan, ketika kita berada dalam sebuah restoran yang aman damai, tiba-tiba ada sekumpulan orang yang bersembang dengan suara yang kuat. Tentunya cara sembang itu mengganggu orang lain. Inilah antar nilai etika dalam ibadah sembahyang.
Pendek kata banyak hukum sama ada yang rukun atau yang sunat dalam ibadah sembahyang adalah mengajar erti beretika ketika bersama dengan orang ramai, sama ada di tempat yang tertutup atau terbuka. Contoh di atas itu tadi adalah antaranya. Jadi untuk mendapat rahmat dari ibadah sembahyang kita, agar sembahyang kita minta syafaat dari Allah swt di akhirat nanti, aspek-aspek pengajaran daripadanya harus dihidupkan dalam kehidupan seharian kita.
Contoh-contohnya, selain yang berkaitan dengan etika, banyak dimuatkan dalam buku berjudul SEMBAHYANG ANDA MUNGKIN DITOLAK Walaupun Sah, karya Abi Moesfa. Buku ini menurunkan sebab-sebab sembahyang ditolak yang disokong dengan hadis dan ayat al-Quran.
Bukanlah tujuan saya untuk mengiklan buku tetapi untuk membantu para pembaca yang belum mengetahui kedudukan tersebut. Sedih sungguh jika ibadah yang kita lakukan 5 waktu sehari semalam, dengan penuh gigih dan dijaga waktunya tetapi ditolak atas sebab-sebab yang kita tidak menjangka. Mohamad (+6019-2248404)
Wallahu aalam.

Wednesday, August 17, 2016

Konsep Hubungan Keluarga IslamDalam posting yang lalu telah disebutkan bahawa dalam Islam asas kepada pembinaan sesebuah masyarakat yang stabil ialah keluarga, bukan individu. Kali ini kita akan melihat bagaimana caranya untuk membina kekeluargaan Islam.
Hubungan keluarga Islam bukan hanya terdiri daripada ibu bapa dan anak-anaknya sahaja, tetapi juga merangkumi datuk dan nenek, cucu, bapa saudara dan ibu saudara dan anak-anak mereka sekali. Hubungan ini dikukuhkan lagi oleh pelbagai undang-undang, misalnya undang-undang pergantungan dan pewarisan.
Dengan memelihara hubungan keluarga, pertalian antara satu generasi dengan generasi berikutnya akan berterusan dan terpelihara. Generasi yang mendatang dapat belajar tentang budaya dan tabiat Islam dengan mudah, ahli-ahli isi rumah bertindak sebagai sahabat dan rakan sepermainannya, lebih memberangsangkan lagi setiap ahli dalam sesebuah keluarga akan sentiasa berada dalam iklim yang harmoni dalam suasana yang prihatin dan perkongsian ruang dan masa.  Pada masa yang sama akan terbuang sikap indi-vidualisme, egotisme dan kesunyian dalam kehidupan keluarga Islam.
Keluarga Islam juga sentiasa bersedia bertukar ganti dalam peranannya, misalnya kanak-kanak yang ditinggalkan ibu atau bapanya atas sesuatu sebab, atau mencari nafkah di luar rumah, akan terbela dan terjaga dengan baik, sedia bergotong-royong dalam suasana keharmonian, walaupun terdapat perbezaan yang jelas antara seorang ahli dalam satu-satu keluarga, atau antara sebuah keluarga dengan keluarga yang lain dari sudut status sosioekonomi atau darjat, atau berbeza dari segi kemampuan dan keupayaan yang berkait dengan kejadian semulajadi manusia yang Allah jadikan.

Sikap ibu bapa terhadap anak-anak
Undang-undang Islam menghendaki ibu bapa mengambil tanggungjawab terhadap anak-anak, memberi pendidikan dan melatih mereka. Islam menetapkan tanggungjawab ibu bapa adalah bermula sejak seseorang anak itu dalam kandungan ibunya lagi. Tanggungjawab ini berterusan sehingga ke tahap memilih calon isteri atau suami. Ibu bapa dibenarkan meletakkan kriteria-nya seperti ketaqwaannya, keturunannya, kecantikannya dan kekayaannya, namun mengikut Rasulullah saw ketakwaannya adalah yang paling penting. Jadi bolehlah disimpulkan bahawa tanggungjawab ibu bapa bermula sejak pemilihan pasangan sebelum perkahwinan itu dari sudut kepercayaan, sikap dan perangainya. Jadi seintim manapun satu-satu pasangan itu, Nabi menasihatkan agar yang dapat melahirkan anak keturunan yang soleh.
Seseorang bakal ibu harus memastikan gaya hidup Islam sama ada penampilan fizikal dan psikologinya, jangan sampai menjejas-kan janin yang dikandungnya. Umpamanya harus menjauhkan dirinya dari mengambil dadah yang berbahaya. Dan sudah tentu sebagai seorang Muslim, menjauhi juga dari perkara-perkara yang dilarang seperti alkohol, merokok atau suntikan kokain. Sebagai persediaan menyambut kelahiran anaknya secara keseluruhan bakal ibu perlu memastikan bahawa dirinya sendiri sentiasa dalam persekitaran dan emosi yang stabil.
Selepas kelahirannya pula peranan sebagai ibu lebih mencabar lagi. Menurut al-Quran sebelum usia dua tahun harus disapih dari susuannya. Peringkat usia dua atau tiga tahun itu adalah permulaan asuhan kanak-kanak. Ini menggambarkan bahawa penjagaan kebajikan, asuhan, dan pembangunan pertumbuhan seseorang anak itu bukanlah tanggungjawab awam walaupun dengan alasan bagi membolehkan wanita mencebur diri dalam aktiviti sosio-ekonomi. Islam bertegas menghendaki ibu bertanggungjawab bagi menjamin keutuhan institusi kekeluargaan, yang bakal menjadi unit asas sesebuah masyarakat yang kukuh dan stabil.
Sebagai bapa pula, harus mempunyai sikap mengambil bahagian yang besar dalam proses tarbiyyah kanak-kanak itu, yang bermaksud mengujudkan iklim untuk pembesaran dan perkem-bangannya. Perkataan tarbiyah bermaksud memiliki, menjaga dan menghargai. Kesemuanya maksud tersebut ini membayangkan sensitiviti ke arah pembesaran kanak-kanak yang mencakupi keperluan jasmaninya dan kapasiti emosinya. Dengan demikian akan dapat menumbuhkan keupayaan dan membangkitkan keyakinan diri, membangkitkan keberanian menegakkan kebenaran dan menggalakkan kreativiti dan inovasi. Ia juga membayangkan keupayaan untuk amanah dan tidak menyekat, bersikap tegas apabila diperlukan dan mengenakan sekatan apabila perlu. Peranan ibu bapa dalam pendidikan, pembentukan dan pembangunan kanak-kanak ditekankan dalam hadis yang terkenal, Setiap kanak-kanak dilahirkan dalam keadaan semulajadi yang baik; ibu bapanya yang menjadi-kan dia seorang Yahudi atau Nasrani.
Mengikut skop jaringan hubungan yang dikehendaki Islam, bukan sahaja ibu bapa yang memegang peranan dalam tarbiyyah generasi baru, tetapi juga datuk dan nenek, bapa saudara dan ibu saudara, adik-beradik dan saudara-saudara, jiran-jiran dan guru-guru juga, malah sekitarannya juga.
Sebagai datuk dan nenek, boleh menggunakan pengalaman-nya untuk membentuk kanak-kanak yang boleh menggembirakan ibu bapanya. Lihatlah bagaimana Nabi menunjukkan contoh dalam penjagaan sebagaimana baginda menjaga anak perempuan baginda Fatimah dan kasih sayang baginda terhadap anak-anak baginda, Hasan dan Husain. Malangnya fenomena menunjukkan ramai kanak-kanak hari ini dinafikan haknya lantaran ibu bapa meng-utamakan kecemerlangan kerjaya. Dalam situasi yang tidak boleh dinafikan ada anak-anak yang tidak mempunyai datuk nenek yang menghargai dan menyayangi mereka lantaran berjauhan.

Thursday, August 4, 2016

Pendekatan mencari rahmat Allah

Untuk mencari rahmat Allah caranya ialah dengan meletakkan diri kita dalam keadaan yang dapat memenuhi tuntutan ayat yang menyebut,‘Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah dan beribadat kepada-Ku’. (az-Zariyat 51: 56)
Untuk mencapainya, biarlah setiap niat, percakapan dan perlakuan kita, kita sandarkan kepada hukum, ini bertujuan untuk mendapat status kerana Allah. Dengan kata lain janganlah berniat, bercakap, dan melakukan sesuatu yang tidak ada hukumnya. Ini meliputi setiap aspek kehidupan - gaya hidup, berumah-tangga, bersosial, hidup dalam komuniti, ekonomi, politik, kebudayaan, sukan, dan lain-lain. Tentunya ini memerlukan kita mempunyai pengetahuan atau ilmu.
Islam adalah agama yang syumul, tidak ada sebarang permasalahan yang tidak dapat diselesaikannya. Sehingga masalah mandi sekalipun Islam (Nabi saw) sudah menunjukkan caranya. Misalnya, ada pandangan menyatakan bahawa untuk mandi hendaklah kita basahkan badan mulai dari kaki; hukum manakah yang boleh digunakan untuk menyokong pandangan ini. Jika ada hukumnya sama ada dari nas, atau ijma', atau apa sahajalah, ok lakukanlah. Bererti mandi itu kita lakukan mengikut Islam. Jika tidak tahu hukumnya maka kita akan mandi mengikut cara sendiri, masing-masing. 
Tentang mandi itu, ada hadis yang menyebut bahawa Nabi saw junub dimulakan dengan membasahkan kepada 3x. Ini boleh dijadikan hukum. 
Sekianlah sedikit untuk hari ini, yang boleh dijadikan renungan.

Tuesday, August 2, 2016

Sembahyang anda mungkin ditolak walaupun sahSembahyang kita ada matlamat dan tujuannya (maqasid). Jadi adalah tidak memadai jika ibadah ini ditunaikan setakat mendirikan zatnya sahaja. Antara matlamatnya ialah seperti yang disebut oleh ayat al-Quran, ‘Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar’. Al-Ankabut, 29: 45)
Apakah kemungkaran yang berkaitan dengan ibadah sembahyang kita dan apakah dia agama.
Antara lain lagi ialah bahawa sembahyang adalah ibadah yang menjadi tiang agama. Jadi, hakikatnya jika dilihat dari sudut matlamatnya, ibadah sembahyang kita adalah sebagai satu proses pendidikan. Justeru, ianya tidaklah cukup setakat didirikan zatnya sahaja tetapi hendaklah yang mencapai matlamatnya.
Mendirikan zatnya sahaja dikatakan sembahyang zahir, manakala untuk mencapai matlamatnya harus ada pula sembahyang yang batin, kerana sembahyang yang batin itulah yang menjamin tercapainya matlamat dan tujuan sembahyang. Inilah ibadah sembahyang yang sempurna dan yang dikehendaki Allah swt iaitu yang menjadi tiang agama, dan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. sebagai rukun Islam dalam konteks bahawa Islam adalah cara hidup atau way of life
Ketahui lebih lanjut, dapatkan buku ini.Para pembaca dari Rusia dan lain-lain yang ingin mendapatkannya dalam bentuk ebook saya akan usahakan, jika ada permintaan. Hanya rm15 sahaja.