Monday, October 27, 2014

Sentiasa Beribadah

Satu cara untuk mendapat rahmat Allah ialah dengan cara menjadikan diri kita dalam keadaan sentiasa beribadah.
Sentiasa beribadah bererti setiap saat dan setiapmasa serta sepanjang masa hidup kita berada dalam keadaan beribadah. Pandangan ini mungkin dianggap mustahil untuk dilakukan jika kita berpandangan bahawa beribadah itu terbatas kepada melakukan amalan-amalan yang berkait dengan sembahyang, zakat, puasa dan haji sahaja serta rangkaian-rangkaiannya.
Tidak dinafikan bahawa itu adalah ibadah yang jelas, yang disebut sebagai ibadah khusus. Tetapi ianya hanya merupakan sebahagian kecil dari konsep ibadah yang lebih luas lagi, yang mencakupi ibadah umum.
Jika kita melihat ayat 162 surah al-Anam akan mendapati bahawa Allah swt memang menghendaki kita agar sentiasa beribadah. Kita lihat ayat itu menyebut, 'Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku'. Perkataan mengabdi itu menunjukkan caranya iaitu beribadah.
Bilakah masanya untuk beribadah? Kita lihat pula satu ayat lain yang sering kita baca setiap kali mendirikan sembahyang iaitu  ayat 162 surah al-Anam yang maksudnya, 'Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam', yang bermaksud bahawa kita harus dalam keadaan sentiasa beribadah bila disebut hidupku dan matiku.
Jadi bagaimanakah caranya kita hendak berada dalam keadaan sentiasa beribadah?
Sebelum itu mari kita membuat anjakan paradigma mengenai konsep beribadah, bahawa beribadah tidak terbatas kepada melakukan amalan sembahyang, zakat, puasa dan haji sahaja tetapi mencakupi setiap aktiviti kehidupan seharian sama ada dalam bentuk niat, percakapan dan perbuatan.
Pastinya hanya aktiviti yang wajib, sunat dan harus sahaja yang boleh dijadikan ibadah. Begitupun ada lima syarat untuk menjadikannya ibadah:
  1. Niat kerana Allah,
  2. Agenda yang wajib, sunat dan harus sahaja,
  3. Manhaj atau kaedah yang tidak bertentangan dengan syariat,
  4. Natijah yang betul, dan
  5. Tidak meninggalkan perkara-perkara yang fardu ain.
Bagaimanapun penjelasannya yang terperinci tidak dapat diturunkan di sini. Di sini hanyak dapat disebutkan bahawa ada penjelasan-penjelasan yang terperinci yang disertakan dengan contoh-contohnya sekali untuk setiap satu yang tersebut di atas ini.
Niat, misalnya, disebut sebagai kerana Allah, apakah yang dimaksudkan kerana Allah, dan bagaimana caranya hendak mendapatkan konsep kerana Allah itu, ramai antara kita malah para agamawan sendiri tidak pernah memberikan penjelasan yang objektif - penjelasan yang selalu kita dengar ialah kerana Allah itu maksudnya ikhlas, tetapi bagaimana caranya hendak mencapai ikhlas itu.Inilah yang saya maksudkan itu.
Buku KONSEP IBADAH DAN AMAL SOLEH mempunyai penjelasannya yang terperinci dan objektif, di samping penjelasan mengenai empat perkara lagi yang tersebut itu.
Jika anda adalah antara kalangan mereka yang berhajat untuk mendapatkan khusnul khatimah buku ini boleh dijadikan panduannya kerana formula yang diturunkan akan menjadikan kita sentiasa berada dalam keadaan beribadah, dan jika ditakdirkan mati pada bila-bila masa insyaAllah akan mati dalam keadaan khsunul khatimah.
Dapatkan buku ini melalui contact di blog berkenaan kerana buku ini tidak terdapat di pasaran terbuka.
Wallahu a'lam.

Saturday, October 18, 2014

Rahmat Dari Ibadah Haji

Haji yg mabrur tiada balasan lain kecuali syurga. Ini bermakna haji yang mabrur mendapat rahmat Allah swt kerana ada hadis yang menyebut kita masuk syurga dengan rahmat Allah.Jadi bagaimanakah caranya hendak meraih rahmat Allah dari ibadah haji? Inilah persoalannya. Jawabnya adalah tidak lain daripada menjaga kemabruran ibadah haji yg kita tunaikan.
jika kita rasa ibadah haji kita sudah mabrur maka kita kekalkan kemabrurannya, jika kita tiak tahu mabrur atau tidak maka kita harus mencari jalan memabrurkannya. Caranya yang praktikal ialah dengan menghidupkan semangat ibadah haji kita. Apakah yg dimaksudkan semangat haji itu.
Kita ambil satu contoh: ketika berihram setiap ahli jemaah disunatkan memakai kain ihram berwarna putih. Ini memperlihatkan keseragaman sama antara seorang dengan yg lain. Semangat dari kedudukan ini ialah kesamarataan. Kesamarataan bermaksud memandang setiap orang itu sama kedudukannya. Misalnya jika menjemput untuk kenduri kendara kita tidak memilih-milih orang tertentu. Ini hanya satu daripada pendekatan untuk mendapat kemabruran haji kita.
Banyak lagi roh atau semangat ibadah haji. Buku Ke Arah Haji Yang Mabrur adalah ditulis untuk tujuan ini.

Wednesday, October 9, 2013

Maksud ikhlas dalam amalan

Syarat utama untuk beribadah ialah ikhlas
Ikhlas selalunya diberi pengertian kerana Allah. Namun frasa kata ini tidak pernah dijelaskan konsepnya. Jadi bagaimanakah anda hendak menjelaskan konsep kerana Allah itu.
Pertama, kita harus jelas konsep ibadah. Ibadah tidak terhad kepada aktiviti berkaitan sembahyang, zakat, puasa dan haji sahaja. Aktiviti harian juga boleh menjadi ibadah jika cukup syarat-syaratnya. Yang paling paling penting ialah ikhlas iaitu kerana Allah.
Frasa kata kerana Allah itu maksudnya ialah kerana perintah atau larangan Allah. Melakukan aktiviti kerana mematuhi perintah Allah, atau meninggalkan larangan Allah itulah diringkaskan sebagai kerana Allah. Jadi apa jua aktiviti harian yang kita lakukan atas dasar ini adalah dikatakan kerana Allah, dan akan menjadi ibadah jika cukup syarat-syaratnya. 

Jadi untuk menjadikan sebarang aktiviti harian dalam kehidupan kita yang kita jalankan atau tinggalkan harus kita ketahui hukumnya sama ada wajib, sunat, harus, makruh atau haram, ianya sama ada dalam bentuk ayat-ayat al-Quran atau hadis Rasulullah saw.
Pun begitu, kita harus memenuhi empat lagi syarat. Penjelasannya terdapat dalam buku Konsep Ibadah & Amal Soleh. (klik)
Saiz A5 129 muka surat Sem. RM12, Sab/Swk RM14 Biaya pos RM2 

Monday, October 7, 2013

Konsep Ibadah

Apakah dia ibadah?
Apa sahaja yang kita lakukan jika memenuhi syarat-syaratnya akan menjadi ibadah.
Ibadah tidak terbatas kepada amalan sembahyang, zakat, puasa dan haji, dan segala rangkaian-rangkaiannya sahaja seperti sembahyang sunat, puasa sunat, sedekah dan sebagainya. Apa sahaja yang kita lakukan asalkan bukan yang dalam kategori yang dilarang boleh menjadi ibadah jika memenuhi syarat-syaratnya. Baca lebih lanjut di bawah page Ibadah.

Tuesday, July 9, 2013

Selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat berpuasa. 
Apakah objektif ibadah puasa anda bulan Ramadan ini?
Ya, kita harus mempunyai tanggapan sendiri tentang sesuatu ibadah yang kita lakukan. Paling kurang kita harus bertanggapan bahawa ibadah-ibadah sembahyang, zakat, puasa dan haji itu ada matlamatnya yang hendak dicapai. 
Bagi ibadah puasa, antaranya ialah yang disebut oleh ayat 183 surah al-Baqarah, iaitu untuk mencapai takwa, bagi ibadah sembahyang pula disebut oleh ayat 45 surah al-Ankabut, iaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, begitu juga ibadah zakat dan haji.
Menunaikan ibadah puasa tanpa objektif adalah sia-sia, itu sebabnya Rasulullah saw pernah bersabda, ‘Banyak antara orang yang berpuasa tidak memperoleh sesuatu dari puasanya, kecuali rasa lapar dan dahaga.’ Untuk mencapai takwa, dan apakah sebenarnya ketakwaan, sila ke page ibadah puasa, di sana anda akan dapati ada beberapa objektif ibadah puasa; objektif saya ialah mempertingkatkan ketakwaan. 

Sunday, March 17, 2013

Konsep hidup Islam


Untuk mengaku bahawa diri kita Islam, pertama sekali kita harus menerima hakikat bahawa kita ini dijadikan oleh Allah swt: Dia-lah yang mencipta kita seperti adanya hari ini, meletakkan kita di atas muka bumi ini, dibekali dengan otak yang mampu berfikir dan meneroka sumber-sumber bumi yang disediakan-Nya.
Dengan pengakuan ini Islam menghendaki manusia agar sedar tentang dirinya: jika kita dijadikan-Nya bererti bahawa kita adalah kepunyaan-Nya. Dan, dengan kemampuannya berfikir itu manusia mampu mengumpul harta, maka kita harus mengakui juga bahawa segala harta dan kepunyaan kita juga hakikatnya adalah kepunyaan-Nya juga. Jadi, diri kita dan harta kekayaan kita bukanlah kepunyaan kita secara mutlak, tetapi hakikatnya adalah kepunyaan Allah swt.
Setelah kita menerima dua hal yang tersebut ini dengan sebulat hati kita, maka kita boleh mengaku bahawa kita adalah seorang Islam. Jika tidak, kita tidak boleh mengaku bahawa kita Islam. 

Saturday, August 6, 2011

Muqasid Sembahyang

Tidak ramai yang menyedari bahawa ibadah sembahyang kita ada muqasidnya. Ianya bukan sekadar ibadah seperti yang kita maklumi, tetapi di dalamnya ada hikmah besar di sebalik perintahNya agar kita menunaikannya. Ada sebab yang besar mengapa simbahyang dijadikan sebagai salah satu rukun Islam, malah ianya adalah rukun yang pertama yang diperintahkan menunaikannya, sebelum zakat, puasa dan haji. Malangnya perkara ini jarang disentuh dalam pengajaran fiqh kita, malah perkataan muqasid itu sendiri ada yang tidak pernah mendengarnya lantaran memang jelas jarang disebut dalam sesi pengajaran fiqh.
Ibadah sembahyang kita mempunyai rohnya. Roh inilah yang sepatutnya dihidupkan. Roh yang hidup akan menjelma dalam kehidupan seharian kita. Inilah muqasid sembahyang kita. Jadi muqasid sembahyang kita adalah bertujuan untuk membentuk sikap umat Islam. Sikap inilah yang akan mencorakkan tindak-tanduk dan perilaku kita dalam menjalani hidup. Jadi ibadah sembahyang kita adalah sebagai proses untuk mencapai tujuan itu. Malangnya ini tidak terjadi lantaran ramai yang tidak tahu apakah tujuan ibadah sembahyang. Mereka hanya tahu bahawa sebagai seorang Islam, wajib menunaikannya, maka kita melakukan sembahyang hanya kerana diperintahkan. Stakat itu sahaja. Selepas salam, tidak ada yang harus kita buat kita fikirkan dan lakukan, tidak ada lagi yang berkaitan dengan sembahyang kita. Menjelang fardu sembahyang berikutnya, itu juga yang akan terjadi. Bagaimana hendak mendapat rahmat dari sembahyang kita? Ini terjadi kerana kita tidak pernah diajar tentang tujuan ibadah sembahyang. Dalam sesi-sesi pengajaran sembahyang yang selalu kita ikuti dalam ceramah-ceramah atau kuliah-kuliah, pengajaran sembahyang selalunya terbatas kepada hukum-hakam yang menentukan sah atau batalnya sembahyang kita, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika sembahyang. Tujuan dan matlamatnya, atau muqasidnya tidak disentuh. Akibatnya, roh sembahyang itu terabai, malah seperti tidak ujud sama sekali. Jadi ramai yang mendirikan sembahyang tanpa objektif atau matlamat.
Yang manakah roh sembahyang? Bolehlah dikodkan di sini bahawa apa sahaja unsur-unsur yang terdapat dalam bab sembahyang, termasuk hal-hal wuduknya sekali, yang dapat kita terjemahkan menjadi tingkah-laku, adalah roh sembahyang. Ianya mencakupi hukum-hakam, prosedur pergerakan-pergerakannya, falsafahnya dan sebagainya, adalah roh sembahyang. Kita ambil satu contoh, ada hukum sembahyang menyebut, dan sunat memandang ke tempat sujud sepanjang kita mendirikan sembahyang. Ini satu hukum yang disebut dalam kitab Sabilul-muhtadin. Cuba tukarkan hukum ini menjadi peraturan hidup kita. Bagi saya hukum iini mengajar erti memberi tumpuan dalam apa sahaja kerja yang sedang kita lakukan. Jadi ini adalah satu dari begitu banyak lagi muqasid sembahyang. Jika muqasid ini dan yang banyak lagi itu, dapat kita hidupkan dalam kehidupan seharian, alangkah baiknya akhlak kita sebagai orang Islam? Dan, agama Islam akan dilihat sebagai agama yang praktikal dan agama cara hidup. Wallahu-a'lam.