Saturday, January 21, 2017

Mencari Rahmat Allah: Allah tidak menyuruh manusia mencari pahala

Allah tidak menyuruh manusia mencari pahala: Apakah ada ayat atau hadis yang menyuruh kita mencari pahala. Saya amat berbesar hati sekiranya ada antara pembaca yang mempunyai buktinya....

No comments:

Post a Comment